7.10.22

Tiểu thuyết Dan Ka

Cuộc sống bận rộn. Dù gì thì cũng phải thu xếp. 1 tuần nữa sẽ bắt đầu những trang đầu tiên của Tiểu thuyết Dan Ka do Admin trang này viết.


Mọi kịch bản đã lên ý tưởng từ 4 năm nay. Giờ mới quyết tâm để viết trang đầu tiên.


Hy vọng những ai từng ghé trang này sẽ quan tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

SPONSORS