Hiển thị các bài đăng có nhãn 2022. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 2022. Hiển thị tất cả bài đăng

7.10.22

Tiểu thuyết Dan Ka

Cuộc sống bận rộn. Dù gì thì cũng phải thu xếp. 1 tuần nữa sẽ bắt đầu những trang đầu tiên của Tiểu thuyết Dan Ka do Admin trang này viết.


Mọi kịch bản đã lên ý tưởng từ 4 năm nay. Giờ mới quyết tâm để viết trang đầu tiên.


Hy vọng những ai từng ghé trang này sẽ quan tâm.

SPONSORS